Identificación de usuario

Autenticación centralizada

Para poder autenticarse compre ter configurado un certificado válido no navegador. Pulse "Aceptar" para proseguir.

outros medios de autenticación

Documento sen puntos (.) ou espacios en branco e indicando a letra final. P.ex.: 00123456A

Unha vez que se autentique non será necesario identificarse de novo para acceder a outros recursos.

Para desconectarse, recomendamos que peche o seu navegador (pechando todas as xanelas).